Hemeroidy.net

Řešení problémů s hemeroidy (hemoroidy)

Léčba hemeroidů, která zabírá

Jelikož kolem onemocnění hemeroidy panuje mnoho studu a předsudků, málokdo věnuje léčbě patřičnou pozornost. Přitom její podcenění nebo zanedbání může vést k pozdějším značným obtížím nebo vzniku dalších onemocnění. Pokud vaše problémy hemeroidy trvají déle než 10 dnů, je bezpodmínečně nutné, abyste navštívili lékaře. Běžnou formu hemoroidů v lehčím stádiu je možné snadno vyléčit užíváním přípravků na hemeroidy (výborný je např. Hemodin).

Jak na léčbu hemeroidů

Léčba hemoroidálního onemocnění by neměla být v žádném případě odkládána. Pokud léčbu zanedbáte, tak může dojít ke komplikacím a trvalým potížím.

Pokud při léčbě nezabraly běžně dostupné přípravky na léčbu hemeroidů, pak je nutný chirurgický zákrok nebo jedna z moderních metod léčby hemoroidů. Při radikálním chirurgickém řešení se bohužel připravte na velmi bolestivý zákrok a následné hojení. Rekonvalescence je spjata s dlouhou pracovní neschopností. Při chirurgickém zákroku může dojít k zúžení rekta a tím k budoucím obtížím při stolici.

Díky moderním metodám se dají hemeroidy léčit i jinak než bolestivým chirurgickým zákrokem. K rozšířeným a účinným neinvazivním metodám léčby hemoroidů patří ligace (elastická ligatura), laser, zmražení, sklerotizace, vysokofrekvenční proud a další. Výhodou oproti chirurgickému zákroku je menší nebo žádná bolestivost a především vysoká účinnost (až 98%).

Sklerotizace spočívá v injekčním nastříknutí speciální látky do hemoroidů, která způsobí jejích zajizvení a uzavření.Koagulace infračerveným zářením je moderní léčebný způsob. Provádí se ambulantně a je bezbolestný. Při plném vědomí se způsobí infračerveným zářením drobná nekrotizace neboli odumření tkáně hemoroidálních uzlů.

Elastická ligatura neboli ligace je v současnosti nejvhodnější metodou neinvazivní léčby hemoroidů. Spočívá v aplikaci elastických kroužků pomocí různých druhů aplikátorů ambulantně a jako u všech předchozích metod není nutné anestesie či analgesie.

Laser je možné využít podobně jako infračervenou nebo elektrokoagulační techniku k nekrotizaci hemoroidálních uzlů, avšak není to příliš častá metoda.

Zmražení neboli kryodestrukce je též možné využít i k léčbě pooperačních komplikací. Principem je rychlé podchlazení a opět bezbolestná nekróza tkáně. Její nevýhodou je delší hojení a komplikovanost výkonu.

Při řešení problémů s hemeroidy je nutné brát zřetel i na prevenci. Je nutné omezit alkohol a kořeněná jídla. Snažte se každý den o trochu pohybu – obzvláště lidé se sedavým zaměstnáním (řidiči, úředníci). Výborným preventivním opatřením je každodenní 20-minutová svěží procházka. Neméně důležité je i dodržování pitného režimu – snažte se vypít alespoň 3-4 litry vody (stačí voda z kohoutku, která je bez cukru a mnohdy stejně kvalitní jako balené vody).

Hemeroidy a jejich léčba

Existuje spousta zaručených rad, které jsou známé už od dob našich babiček, jak se zbavit hemeroidů. Jsou to zaručené prostředky, jako např. koupel v dubové kůře, sprchování studenou vodou nebo švestky, či švestkový kompot. Se vší úctou k lidové moudrosti se ale s těmito recepty už ale v ordinacích lékařů rozhodně nesetkáme. Zároveň však neplatí, že každý případ hemeroidů musí skončit přímo operací, proto při jejich výskytu nemusíte mít hned ty nejhorší obavy.

Je velice pravděpodobné, že navštívíte-li lékaře, navrhne vám nejprve určitou konzervativní terapii, která obnáší soubor opatření, jež neznamenají žádné fyzické zásahy do vašeho organismu. Nejspíš se bude jednat o podávání určitých speciálních přípravků, ale v prvé řadě bude nezbytné upravit jídelníček a celkové stravovací návyky. To stejné se bude týkat i vašeho denního režimu.

Léky na hemeroidy

Zaměříme-li se na léky, které nejspíš dostanete předepsané, jejich hlavním cílem by mělo být jak zastavení krvácení, tak potlačení dalších nepříjemných projevů, což je především celková citlivost a bolestivost zasažených oblastí. Nejčastěji jsou lékařem doporučeny různé masti, které se aplikují na dotčená místa, případě léky, které bývají ve formě čípků. Účinné jsou i tablety, jež patří mezi tzv. vazoprotektiva, nebo venotonika.

Léčba hemeroidů, která zabírá

Ovšem ani podávání všech výše jmenovaných přípravků není zárukou úspěchu. Důležité je souběžně dodržovat pravidelný a dostatečný pitný režim a ze stravy vyloučit veškerá dráždivá jídla i nápoje. Máte-li zálibu v kávě a mexické kuchyni, buďte si jisti, že toto vám určitě neprospěje a měli byste se zaměřit na maximální omezení. Dále také platí, že pobyt na toaletě byste neměli zbytečně prodlužovat a číst si u něj romány a stejně tak ani se vykonávání těchto potřeb cíleně vyhýbat nebo je oddalovat.

Samozřejmě jsou však i případy, kdy obtíže jsou natolik závažné, že podávání léků ani dodržování doporučených pravidel nepřinese žádaný výsledek. Potom je potřeba přistoupit k ambulantní formě léčby, tzv. semiinvazivní terapii. Zde vás již neminou určité zásahy, na druhou stranu však nemusíte mít obavu, neboť se nejedná o žádné bolestivé techniky. V dnešní době jsou nejrozšířenějšími způsoby, jak odstranit nadměrné hemoroidální uzly, ultrazvuk, Barronova metoda nebo léčba elektrickou energií. Nyní si je společně přiblížíme.

Barronova metoda je označení pro tzv. podvázání gumovými kruhy. Použití speciálního gumového kroužku, pomocí něhož se problematické uzly podvážou, zabrání dalšímu průtoku krve. To způsobí jejich následné postupné odumírání a ve finále uzly nakonec zcela odpadnou.

V případě, že se váš lékař přikloní k léčbě elektřinou, použije speciální přístroj, který vysílá, zdůrazňujeme, velice slabý elektrický proud přímo do cév, které problematické uzly vyživují. V důsledku toho je pozastaveno krvácení a uzly se zmenší.

Poslední jmenovaná metoda, což je ultrazvuk, spočívá rovněž v podvázání. V tomto případě se jedná ale přímo o hlavní tepny hemeroidů. Princip je takový, že do konečníku je zavedena speciální sonda, která je schopna vyhledat a poté podvázat jednotlivé cévy, které uzly zásobují. Ty se opět v důsledku zastavení zásobování krví zmenší.

Ty nejtěžší případy těchto onemocnění se řeší chirurgickým zákrokem. Pokud žádná z výše zmiňovaných technik nepřinese efektivní výsledky, nezbývá než použít skalpel. Nejrozšířenější metodou je tzv. Longova metoda. Ta spočívá v tom, že lékař do konečníku zavede speciální přístroj a následně odstraní malou část tkáně, kde ústí právě vyživovací cévy. Jste-li potencionální pacienty, které taková operace nejspíš čeká, můžeme vás uklidnit tím, že celý zákrok standardně probíhá v anestezii.